Симбиоза набавки

Development of Technical study on composting in Bitola Region and Monitoring of work of bio-composter / Изработка на техничка студија за компостирање во Битолскиот регион и Мониторинг на работата на био-компостер

Technical study on composting in Bitola Region and Monitoring of work of bio-composter / SYM-BIT-5

PE Komunalec – Bitola invites all interested parties to submit an offer for services:  Development of Technical study on composting in Bitola Region and Monitoring of work of bio-composter, for the SYMBIOSIS project (https://symbiosisproject.eu/), funded by EU INTERREG IPA CBC Programme […]

Equipment for a pilot composting facility / Опрема за пилот инсталација за компостирање

Equipment for a pilot composting facility at PE Komunalec – Bitola / SYM-BIT-2

PE Komunalec – Bitola intends to award a supply contract for Equipment for a pilot composting facility at PE Komunalec – Bitola in Bitola with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The […]

Барање за доставување на понуди за набавка на два таблети

ЈП Комуналец – Битола објавува Барање за доставување на понуди за набавка на два таблети за проектот СИМБИОЗА, финансиран од Европската унија.
Понудите (цена без ДДВ) да се доставуваат најкасно до 19.09.2018 на е-маил адреса komunalecbt@komunalecbt.com.mk

Браната техничка спецификација на таблетите е во прилог.

Техничка спецификација

Development of studies for SYMBIOSIS Project / Изработка на студии за проектот СИМБИОЗА

Development of studies for SYMBIOSIS Project / SYM-BIT-1

PE Komunalec – Bitola invites you to submit an offer for services: Mapping bio-waste streams in CBC area, and Record the needs of cross-sectoral industries in CBC area with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The […]

Барање за доставување на понуди за организирање на конференција

ЈП Комуналец – Битола објавува Барање за доставување на понуди за организирање на почетна конференција на проектот СИМБИОЗА.
Барањето и формуларот за доставување на понуда се во прилог. Рокот за поднесување понуди е 25.06.2018

Baranje i Ponuda EN
Baranje i Ponuda MK