Симбиоза набавки

Повик за доставување понуди за услуги за организирање на Завршна конференција за проектот СИМБИОЗА SYM-BIT-7

Договор за услуги за организирање на Завршна конференција за проектот СИМБИОЗА

SYM-BIT-7

ЈП Комуналец – Битола има намера да додели договор за услуги за организирање Завршна конференција на проектот СИМБИОЗА, со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020. Тендерското досие се наоѓа на http://www.komunalecbt.com.mk/category/simbioza-nabavki/.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 27.11.2020.

Евентуалните […]

Повик за доставување понуди за услуги поврзани со Обука на локалните засегнати страни за користење на СИМБИОЗА Платформата SYM-BIT-6

ЈП Комуналец – Битола има намера да додели договор за услуги за Реализација на обуки за користење на СИМБИОЗА платформата, со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020. Тендерското досие се наоѓа во прилог на овој пост.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 24.07.2020.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања […]

Development of Technical study on composting in Bitola Region and Monitoring of work of bio-composter / Изработка на техничка студија за компостирање во Битолскиот регион и Мониторинг на работата на био-компостер

Technical study on composting in Bitola Region and Monitoring of work of bio-composter / SYM-BIT-5

PE Komunalec – Bitola invites all interested parties to submit an offer for services:  Development of Technical study on composting in Bitola Region and Monitoring of work of bio-composter, for the SYMBIOSIS project (https://symbiosisproject.eu/), funded by EU INTERREG IPA CBC Programme […]

Equipment for a pilot composting facility / Опрема за пилот инсталација за компостирање

Equipment for a pilot composting facility at PE Komunalec – Bitola / SYM-BIT-2

PE Komunalec – Bitola intends to award a supply contract for Equipment for a pilot composting facility at PE Komunalec – Bitola in Bitola with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The […]

Барање за доставување на понуди за набавка на два таблети

ЈП Комуналец – Битола објавува Барање за доставување на понуди за набавка на два таблети за проектот СИМБИОЗА, финансиран од Европската унија.
Понудите (цена без ДДВ) да се доставуваат најкасно до 19.09.2018 на е-маил адреса komunalecbt@komunalecbt.com.mk

Браната техничка спецификација на таблетите е во прилог.

Техничка спецификација

Development of studies for SYMBIOSIS Project / Изработка на студии за проектот СИМБИОЗА

Development of studies for SYMBIOSIS Project / SYM-BIT-1

PE Komunalec – Bitola invites you to submit an offer for services: Mapping bio-waste streams in CBC area, and Record the needs of cross-sectoral industries in CBC area with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The […]

Барање за доставување на понуди за организирање на конференција

ЈП Комуналец – Битола објавува Барање за доставување на понуди за организирање на почетна конференција на проектот СИМБИОЗА.
Барањето и формуларот за доставување на понуда се во прилог. Рокот за поднесување понуди е 25.06.2018

Baranje i Ponuda EN
Baranje i Ponuda MK