Симбиоза набавки

Equipment for a pilot composting facility / Опрема за пилот инсталација за компостирање

Equipment for a pilot composting facility at PE Komunalec – Bitola / SYM-BIT-2

PE Komunalec – Bitola intends to award a supply contract for Equipment for a pilot composting facility at PE Komunalec – Bitola in Bitola with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The […]

Development of studies for SYMBIOSIS Project / Изработка на студии за проектот СИМБИОЗА

Development of studies for SYMBIOSIS Project / SYM-BIT-1

PE Komunalec – Bitola invites you to submit an offer for services: Mapping bio-waste streams in CBC area, and Record the needs of cross-sectoral industries in CBC area with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The […]

Барање за доставување на понуди за организирање на конференција

ЈП Комуналец – Битола објавува Барање за доставување на понуди за организирање на почетна конференција на проектот СИМБИОЗА.
Барањето и формуларот за доставување на понуда се во прилог. Рокот за поднесување понуди е 25.06.2018

Baranje i Ponuda EN
Baranje i Ponuda MK