Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Тел: 047 207 432

Сектор за финансиско работење

Сектор за финансиско работење

Тел: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Тел: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Тел: 047 207 420

Сектор Уредување и одржување на гробишта

Сектор Уредување и одржување на гробишта

Тел: 047 207 420

Известувања

606, 2016

5ти Јуни Светски ден на животната средина

По повод 5 Јуни – Светскиот ден на животната средина, ЈП Комуналец Битола и Општина Битола, во соработка со другите јавните претпријатија и невладините организации: „Биосфера“,„Баирска светлина“, „Европска гледна точка“, „Волвокс“ и „СУМНАЛ“ во координација со […]

2505, 2016

ЈП Комуналец Битола ќе рециклира отпадно стакло (ВИДЕО)

ЈП Комуналец Битола отпочнува процес на надоградување на својата мрежа на управување со посебни видови на отпад со процес на селективно собирање на отпадно стакло. Во првата фаза на проектот ќе бидат опфатени само правни […]

2105, 2016

Реконструкција на фонтаната наспроти домот за народно здравје (ВИДЕО)

ЈП Комуналец презеде мерки и активности за реконструкција на фонтаната на кружниот тек кај трговскиот комплекс Безистен наспорти домот за народно здравје.

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола