Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за Финансиско работење

Сектор за Финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Управување и уредување на гробишта

Сектор Управување и уредување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

1812, 2019

Директорот на “Комуналец“, Панде Богоевски, со отчет за двете години работа

Директорот на Јавното претријатие “Комуналец“, Панде Богоевски, пред новинарите го презентираше отчетот за работењето на ова битолско јавно претријатие за двете години.

Директорот на Јавното претријатие “Комуналец“, Панде Богоевски, пред новинарите го презентираше отчетот за работењето […]

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола