Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за Финансиско работење

Сектор за Финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Управување и уредување на гробишта

Сектор Управување и уредување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

411, 2020

ЧЕСТИТ 4-ТИ НОЕМВРИ!!!!

ЈП КОМУНАЛЕЦ Битола, Ви го честита денот на ослободувањето на Битола 4-ти Ноември!!!!!

1510, 2020

ПРИРОДЕН (ЕКО) ДЕТСКИ ПАРК

ПРИРОДЕН (ЕКО) ДЕТСКИ ПАРК- инвентивност на ЈП Комуналец со нивните вработени за најмладите!!!!

 

810, 2020

Промена на старите живини натриумови светилки

ЈП Комуналец Битола, продолжува со промена на старите живини натриумови светилки, заради поголема енергетска ефикасност на целиот систем на улично осветлување!!!

 

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола