Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за Финансиско работење

Сектор за Финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Управување и уредување на гробишта

Сектор Управување и уредување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

411, 2022

Работни активности на ЈП Комуналец .

Миење на ул.”Македонска Фаланга”
Чистење на сув лист по Градското Шеталиште и Градскиот Парк.
Режење на садниците од лаванда по Градското Шеталиште.
Косење на тревни површини по Градско Шеталиште.
Собирање на сув лист […]

1910, 2022

Тековни активности на ЈП „Комуналец“ Битола.

Се засадеи сезонски расад од цвеќе од сортата Љубичица (Viola) во голема и мала жардињера пред стариот Безистен. Исто така засаден беше нов дрворед од зимзелени садници од сортата Sky Rocket по должината на улица […]

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола