Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за финансиско работење

Сектор за финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Уредување и одржување на гробишта

Сектор Уредување и одржување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

1509, 2016

Информација за јавен оглас

За потребите на ЈП Комуналец Битола, Агенцијата за администрација на Република Македонија објави оглас кој можете да го најдете на следниот линк:

http://prijava.aa.mk/#/announcementDetails/23

http://prijava.aa.mk/#/

209, 2016

Распоредување на пластични контејнери

ЈП Комуналец Битола отпочна процес на заменување на металните контејнери со волумен од 1,1м3 со пластични контејнери. Во правта фаза ќе бидат заменети 100 контејнери претежнно на главните сообраќајници.

109, 2016

Отпочнат процес на селективно собирање на отпадно стакло

ЈП Комуналец Битола во соработка со правното лице за постапување со отпад од пакување ПАКОМАК ДОО Скопје како пилот проект распореди специјализрани садови со волумен од 120 литри за собирање на отпадно стакло. Садовите се […]

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола