Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за Финансиско работење

Сектор за Финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Управување и уредување на гробишта

Сектор Управување и уредување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

1805, 2022

Генералното чистење за чист град и здрава животна средина.

ЈП Комуналец , покрај редовното миење на улиците, пешачките патеки во парковите, како и троатоарите на улиците, во соработка со ЈП Водовод, во раните утрински часови, започна со миење и на Широк сокак.

Резултатот ќе биде […]

1205, 2022

Акција „Генералка викенд“ – ПРЕД И ПОТОА

Во рамките на акцијата „Генералка викенд“ се чистеа 24 локации каде ЈП Комуналец Битола беше дел од таа акција! Активностите се чистење на градот и отстранување на гломазен отпад, градежен шут и комунален отпад, тековно […]

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола