Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за финансиско работење

Сектор за финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Уредување и одржување на гробишта

Сектор Уредување и одржување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

1310, 2016

Изјава на директорот Зоран Соклевски за ТЕРА телевизија: Како и дали го користиме биоотпадот? (ВИДЕО)

Директорот на ЈП Комуналец Битола м-р Зоран Соклевски даде изјава за локалната телевизија ТЕРА во врска со тертманот и управувањето со биоотпадот.

1210, 2016

Соопштение за собирање на електричен и електронски отпад

Им се соопштува на граѓаните на општина Битола дека ЈП Комуналец Битола отпочна со процес на собирање на електричен и електронски отпад на територијата на општина Битола. За таа цел граѓните се должни да ги […]

2809, 2016

Нова фонтана во детски парк (ВИДЕО)

ЈП Комуналец Битола изврши комплетна реконструкција на фонтаната во детскиот парк во Главниот градски парк. (ВИДЕО)

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола