Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за Финансиско работење

Сектор за Финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Управување и уредување на гробишта

Сектор Управување и уредување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

1503, 2019

Продолжуваат активности со трибини во основните училишта

ЈП Комуналец Битола ги продолжи активностите со посета на основните училишта во градот Битола. За таа цел одржани се трибини за запознавање со ЕКО центарот во основните училишта: Кирил и Методиј, Коле Канински, Горги Сугарев, […]

1203, 2019

Акција за засадување дрва

Преку одбележување на Envirate Week, во соработка со Општина Битола, јавното претпријатие „Комуналец“ и ОУ „Св.Климент Охридски“ во Битола, во дворот на училиштето засадуваа садници од видовите Evonimus japonica,Tyja brabant  и Juniperus ritinospora. Изминатите денови, истата акција […]

1003, 2019

Активности на депонија Мегленци

ЈП Комуналец Битола отпочна активности на насипување на депонијата со земја. После завршувањето на зимскиот период на депонијата веќе се создадоа услови за насипување на депонија со слој на земја.

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола