Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Тел: 047 207 432

Сектор за финансиско работење

Сектор за финансиско работење

Тел: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Тел: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Тел: 047 207 420

Сектор Уредување и одржување на гробишта

Сектор Уредување и одржување на гробишта

Тел: 047 207 420

Известувања

2507, 2016

Распоредување на опрема за собирање на отпадна пластика (ВИДЕО)

ЈП Комуналец Битола отпчна дополнително распоредување на 500 специјализирани садови со волумен од 120 литри за одлагање на ПЕТ пластика за жителите во Буковска населба. Околу 500 семејства од УЗ Стив Наумов во Буковска населба во […]

507, 2016

Набавено ново “ПАЈАК” возило

ЈП Комуналец Битола набави специјализирано возило за подигање на лесни возила – “ПАЈАК”. Возилото е модел МАН TGN N16 со надградба за подигање на возила модел PALFINGER.

3006, 2016

Хортикултурно уредување на фонтаната наспоти ЈУ Дом за народно здравје

Сектор јавно зеленило изврши хортикултурно уредување на новата изградена фонта која се наоѓа наспроти ЈУ Дом за народно здравје во непосредна близина на Безистенот.

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола