Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за Финансиско работење

Сектор за Финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Управување и уредување на гробишта

Сектор Управување и уредување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

202, 2019

Акција за цистење на и метење на улиците

ЈП Комуналец отпочна акција за метење и цистење на улиците како и на кружните текови низ градот Битола.

202, 2019

Акција за чистење на снег на булеварските улици

ЈП Комуналец продолжува со акцијата за чистење на насобраниот снег од булеварските улици заради безбедно движење во сообраќајот. Со механизација се изврши чистење на улиците Партизанска, Васко Карангелевски, Иван Милутиновиќ, Булевар 1-ви мај, Борис Кидрич […]

1201, 2019

Чистење на снег околу Новиот реонски пазар во Нова Битола

ЈП Комуналец продолжува со активности на чистење на снег пред витални објекти. Чистење и отстранување на снег се изврши во новиот реонски пазар во Нова Битола.

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола