Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за Финансиско работење

Сектор за Финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Управување и уредување на гробишта

Сектор Управување и уредување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

1412, 2018

Уредување на ул. Солунска

Екипите на Секторот Јавно зеленило посадија зимзелни растенија на ул. Солунска.

1312, 2018

Чистење на каналите на новите Св. Неделски гробишта

Екипите на ЈП Комуналец Битола извршија чистење на одводните канали во новите СВ.Неделски гробишта.

912, 2018

Уредување на дрворедот на ул. Филип II Македонски (Иван Милутиновиќ)

Екипи на јавното претпријатие Комуналец извршија уредување на дрворедот на улицата “Иван Милутиновиќ“ (Филип II Македонски), на потегот од стоковната куќа “Јавор“ до крстосницата кај “Бела Чешма“. Акцијата беше и со цел да се подобри осветленоста […]

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола