Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за Финансиско работење

Сектор за Финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Управување и уредување на гробишта

Сектор Управување и уредување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

505, 2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ЈП Комуналец Битола воведува олеснителни економски мерки за физичките лица и правните лица, заради состојбата предизвикана од Корона вирусот
Се известуваат сите физички лица корисници на услугите на ЈП Комуналец Битола, дека сметките за ѓубретарина за […]

3103, 2020

ЈП Комуналец Битола, продолжува со дезинфекција

ЈП Комуналец Битола, продолжува со дезинфекција на јавните прометни површини во Општина Битола:
-Jeни мале
-Девеани
-Бадембалари
-Детски паркови
-Урбана опрема

2203, 2020

ЈП Комуналец Битола и минатата вечер вршеше дезинфекција

ЈП Комуналец Битола и минатата вечер изврши дезинфекција на поголемите јавни површини, главни улици и на поголем дел помали споредни улици.

 

 

 

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола