Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за Финансиско работење

Сектор за Финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Управување и уредување на гробишта

Сектор Управување и уредување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

907, 2018

Изградба на ново детско катче во Стара болница

ЈП Комуналец отпочна активности за изградба на ново детско катче во месноста викана Стара болница во комплексот на згради на ул Климент Охридски.

707, 2018

Донирање на опрема за примарно селектирање на пластика

Согласно годишната програма за работа за 2018 година, општина Битола и ЈП Комуналец Битола во соработка со правното лица за постапување со оптад од пакување ПАКОМАК ДОО Скопје во населбата Стрелиште расподели 150 пластични канти […]

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола