Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за Финансиско работење

Сектор за Финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Управување и уредување на гробишта

Сектор Управување и уредување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

912, 2018

Уредување на дрворедот на ул. Филип II Македонски (Иван Милутиновиќ)

Екипи на јавното претпријатие Комуналец извршија уредување на дрворедот на улицата “Иван Милутиновиќ“ (Филип II Македонски), на потегот од стоковната куќа “Јавор“ до крстосницата кај “Бела Чешма“. Акцијата беше и со цел да се подобри осветленоста […]

612, 2018

Промоција на ЕКО Центарот во градинките

ЈП Комуналец изврши промоција на ЕКО Центарот во градинките во општина Битола. За таа цел беа остварени две средби една во ЈОУДГ Мајски цвет и во ЈОУДГ Естреја Овадија Мара.

412, 2018

Акција за садење на садници

ЈП Комуналец продолжува со активностите за садење на нови садници. За таа цел Секторот Јавно зеленило отпочна активности за садење на листопадни и зимзелени садници. На самиот поцеток на акцијата засадени се преку 150 листопадни […]

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола