Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за Финансиско работење

Сектор за Финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Управување и уредување на гробишта

Сектор Управување и уредување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

409, 2017

“ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ” – наградна игра на Елколект ДОО во општина Битола

Почитувани граѓани:

ЈП Комуналец Битола, ве известува дека во периодот од 4.09 до 31.10.2017 година, ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје и општина Битола организираат наградна игра под мото “ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГАДУВАМЕ”. Сите граѓани кои сакаат […]

2608, 2017

Акција за цистење на диви депонии

На ден 26.08.2017 година на ЈП Комуналец Битола зеде активно учество во акција за цистење на диви депонии организрана од страна на општина Битола. Се чистеше локација во новиот градски пазар во Нова Битола.

2707, 2017

Поставени детски реквизити за игри во детски парк

Со донација од правното лице Кромбрг и Шуберт Битола, детскиот парк кој е во состав на главниот градски парк, се збогати со нови детси реквизити за играње и занимавање на деца.

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола