Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Phone: 047 207 432

Сектор за Финансиско работење

Сектор за Финансиско работење

Phone: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Phone: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Phone: 047 207 420

Сектор Управување и уредување на гробишта

Сектор Управување и уредување на гробишта

Phone: 047 207 420

Известувања

3103, 2021

Продолжуваме и понатаму!!!!

Завршена е промената на старите со нови енергетско ефикасни лед светилки во Долниот дел од Градски Парк како и во Нас. Стара Касарна. Продолжуваме и понатаму!!!!

2803, 2021

СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ!
Менаџментот на трите претпријатија ЈКП “Нискоградба”, ЈП “Комуналец” и ЈКП “Водовод” Битола, како превентивна мерка за заштита на здравјето на вработените и корисниците на услугите донесоа одлука за времено затворање на Наплатниот пункт на […]

2603, 2021

ЕЛЕКТРИЧНО ВОЗИЛО ЗА СОБИРАЊЕ ОТПАД

Поставените канти за отпадоци во градот, наместо рачно, од денес ќе се собираат со специјално возило на електричен погон. Новото електрично возило, чија потрошувачка е 6 денари на поминати 90 километри, е само еден од […]

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола