Сектор за Правни и општи работи

Сектор за Правни и општи работи

Тел: 047 207 432

Сектор за финансиско работење

Сектор за финансиско работење

Тел: 047 207 412

Сектор Комунална хигиена

Сектор Комунална хигиена

Тел: 047 207 426

Сектор Јавно зеленило

Сектор Јавно зеленило

Тел: 047 207 420

Сектор Уредување и одржување на гробишта

Сектор Уредување и одржување на гробишта

Тел: 047 207 420

Известувања

2105, 2016

Реконструкција на фонтаната наспроти домот за народно здравје

ЈП Комуналец презеде мерки и активности за реконструкција на фонтаната на кружниот тек кај трговскиот комплекс Безистен наспорти домот за народно здравје. (ВИДЕО)

1705, 2016

Набавени садови за селекција на отпад

ЈП Комуналец во соработка со правното лице за постапување со отпад од пакување ПАКОМАК ДОО Скопје набави 500 пластични канти со волумен од 0,120м³ за селективно собирање на отпад. 450 пластични канти (во жолта боја) […]

1305, 2016

Набавена комунална опрема – садови за отпад

ЈП Комуналец изврши набавка на 100 пластични контејнери со волумен од 1,1м³ за собирање на комунален отпад, 100 пластични канти со волумен од 0,120м³ и 50 пластични канти со волумен од 0,240м³.

Контакт

Име

Телефон

Случај

Име

Телефон

Е-маил

Забелешка

0часа
во сервис на граѓаните
0години
постоење
0дена
за почиста Битола