И Брусничка населба – светна со штедливи светилки!
ЈП Комуналец во нашата Брусничка населба!!!