ЈП Комуналец Битола, продолжува со дезинфекција на јавните прометни површини во Општина Битола:
-Jeни мале
-Девеани
-Бадембалари
-Детски паркови
-Урбана опрема

viber_image_2020-03-31_15-31-57 viber_image_2020-03-31_15-31-59 viber_image_2020-03-31_15-32-02 viber_image_2020-03-31_15-32-03 viber_image_2020-03-31_15-32-05 viber_image_2020-03-31_15-32-06 viber_image_2020-03-31_15-32-033 viber_image_2020-03-31_15-32-055 viber_image_2020-03-31_15-32-066 viber_image_2020-03-31_15-33-41 viber_image_2020-03-31_15-33-44 viber_image_2020-03-31_15-36-08 viber_image_2020-03-31_15-36-11 viber_image_2020-03-31_15-36-14 viber_image_2020-03-31_15-36-17 viber_image_2020-03-31_15-40-19 viber_image_2020-03-31_15-40-23