Екипите на ЈП Комуналец Битола извршија чистење на Офицерскиот дом по повод одржувањето на фестилвалот на современа уметност АКТО.