Екипи на ЈП Комуналец со помош на механизација ангажирана од страна на ЈП Нискоградба извршија чистење на коритото на реката Драгор после кастрењето и уредувањето на дрворедот на ул. Бул. 1-ви мај.