Екипите на ЈП Комуналец Битола извршија чистење на одводните канали во новите СВ.Неделски гробишта.