ЈП Комуналец во соработка со другите јавни претпријатија изврши чистење на дива депонија во дворот на ЈЗУ Медицински Центар Битола.