Хортикултурно уредени влезот во Битола и паркчето на раскрсницата на ул. Солунска со ул. Климент Охридски.