Продолжуваат активностите за санирање на уличното осветлување. Екипите на одделението за улично осветлување интервенираа на барање на жителите на село Дихово за замена на дрвени бандери кои претставуваа опасност од нивно паѓање.