ЈП Комуналец Битола отпочна процес на заменување на металните контејнери со волумен од 1,1м3 со пластични контејнери. Во правта фаза ќе бидат заменети 100 контејнери претежнно на главните сообраќајници.