ЈП Комуналец Битола ги продолжи активностите со посета на основните училишта во градот Битола. За таа цел одржани се трибини за запознавање со ЕКО центарот во основните училишта: Кирил и Методиј, Коле Канински, Горги Сугарев, Трифун Пановски, Климет Охридски. Раководниот тим продолжува со истата динамика и во останатите основни училишта.