На раскрсницата на ул. Партизанска и ул. Ѓорѓи Наумов исчистена е дива депонија од 5м³.