ЈП Комуналец за потребите на депонијата Мегленци во која се депонира комунален отпад набави ново возило булдожер LioGong  160R. Инвестицијата е над 6,5 милиони денари, средства обезбедени од сопствени извори