Екипите на “Комуналец“ вршат редовни активности на полевање на жардинерите во кои има засадено цвеќе и младите дрвца.