Екипите на ЈП Комуналец во период од три дена од извршија кастрење, чистење на диви депонии и подигање на органски смет во населбите Кланица и Карпош.