По повод денот на пролетта екипите на ЈП Комуналец Битола зедоа активно учество во акција организирана од страна на општина Битола за чистење на диви депонии на територијата на општина Битола. Извршено е чистење на три локации: две локации Ап Пазар и една локација на месноста викана Тепсија.