ЈП Комуналец Битола отпочна активности на насипување на депонијата со земја. После завршувањето на зимскиот период на депонијата веќе се создадоа услови за насипување на депонија со слој на земја.