ЈП КОМУНАЛЕЦ БИТОЛА ПРОДОЛЖУВА СО ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА

-ЈАВНИ ПОВРШИНИ
-УРБАНА ОПРЕМА
-ДЕТСКИ РЕКВИЗИТИ