ЈП Комуналец Битола презеде акција на чистење и отстранување на снегот од Старата битолска чаршија. За таа цел активнирани беа едно возило БОБКЕТ и два трактори.