На локација во непосредна близина на Стопанска банка АД Битола на локацијата на паркинг просторот каде се лоцирани скривниците, екипите на ЈП Комуналец Битола извршија чистење на истите.