Екипите на ЈП Комуналец извршија чистење на пешачките патеки и на коловозната лента во село Кукуречани.