Екипите на ЈП Комуналец извршија чистење на каналите околу старите Св. Неделски гробишта со што се овозможи заштита од поплави на истите.