На барање на жителите ЈП Комуналец Битола заедно со екипа на ЈКП Нискоградба Битола извршија чистење на дива депонија во село Поешево.