Хортикултурно уредување на Широк Сокак.Поставено саксиско сезоско цвеќе со висечки жардинери. Распоредени нови 50 аранжирани жардинери и 25 корпи за отпадоци.