ЈП Комуналец изврши хортикултурно уредување на просторот во паркот Стив Наумов.