Хортикултурно е уреден кружниот тек на влезот во Битола од страната на Скопје. Поставена е голема жардињера што го означува грбот на Битола.