Се засадеи сезонски расад од цвеќе од сортата Љубичица (Viola) во голема и мала жардињера пред стариот Безистен. Исто така засаден беше нов дрворед од зимзелени садници од сортата Sky Rocket по должината на улица „Солунска“. Од останатите активности извршено беше метење и собирање на сув лист по должината на улица „Македонска Фаланга“ и viber_image_2022-10-19_12-38-56-846 viber_image_2022-10-19_12-38-16-724 viber_image_2022-10-19_12-10-23-051 viber_image_2022-10-19_12-06-25-021 viber_image_2022-10-19_12-06-24-781сечење на суви дрвја и расчистување на суви гранки во населба „Кланица“.