Продолжуваат активностите за собирање на гломазен отпад!