РЕ Комунална хигиена изврши комплетно реновирање на просторот за механички третман на селектирана хартија.