Т viber_image_2019-11-11_12-45-13. (Custom) viber_image_2019-11-11_12-45-15 (Custom) viber_image_2019-11-11_12-45-150 (Custom) viber_image_2019-11-14_16-33-55 (Custom) viber_image_2019-11-14_16-34-07 (Custom) viber_image_2019-11-14_16-34-15 (Custom) viber_image_2019-11-14_16-34-21 (Custom) viber_image_2019-11-14_16-34-23 (Custom) viber_image_2019-11-19_15-08-52 (Custom) viber_image_2019-11-19_15-08-55 (Custom) viber_image_2019-11-19_15-08-58 (Custom) viber_image_2019-11-20_11-57-01 (Custom) viber_image_2019-11-20_11-57-03 (Custom) viber_image_2019-11-20_11-57-19 (Custom) viber_image_2019-11-20_12-53-58 (Custom) viber_image_2019-11-20_12-53-59 (Custom) viber_image_2019-11-20_12-54-000 (Custom) viber_image_2019-11-20_12-54-00 (Custom) viber_image_2019-11-20_12-54-010 (Custom) viber_image_2019-11-21_23-07-13 (Custom) viber_image_2019-11-21_23-07-14 (Custom) viber_image_2019-11-21_23-07-15 (Custom) viber_image_2019-11-21_23-07-17 (Custom) viber_image_2019-11-21_23-07-170 (Custom) viber_image_2019-11-25_12-04-36 (Custom) viber_image_2019-11-25_12-04-41 (Custom) viber_image_2019-11-26_19-34-12 (Custom) viber_image_2019-11-26_19-34-18 (Custom) viber_image_2019-11-26_19-34-31 (Custom) viber_image_2019-11-26_19-35-12 (Custom) viber_image_2019-11-27_17-42-52 (Custom) viber_image_2019-11-27_17-43-45 (Custom) viber_image_2019-11-27_17-44-31 (Custom) viber_image_2019-11-27_17-44-35 (Custom) viber_image_2019-11-27_17-44-41 (Custom) viber_image_2019-11-27_17-44-45 (Custom) viber_image_2019-11-28_11-46-42 (Custom) viber_image_2019-11-28_11-46-47 (Custom) viber_image_2019-11-28_11-46-52 (Custom) viber_image_2019-11-28_11-46-58 (Custom) viber_image_2019-12-06_18-31-51 (Custom) viber_image_2019-12-06_18-31-52 (Custom) viber_image_2019-12-12_12-49-25 (Custom) viber_image_2019-12-12_12-49-27 (Custom) viber_image_2019-12-12_12-49-28 (Custom)ема “Селектирање на отпад и будење на еколошката свест”
во соработка со Градинките, Основните училишта и Средните училишта