На улица Булевар 1-ви мај продолжуваат активностите на доуредување на пешачката зона. За таа цел се изврши фарбање на постоечките жардинери и на заштитната ограда со столбчињата. Поставени се и клупи за седење.