ЈП Комуналец продолжи со активностите за презентација на ЕКО ЦЕНТАРОТ во средните држани училишта. За таа цел трибини беа одржани во средните државни училишта: медицинско училиште д-р Јован Калаузи, земјоделско училиште Кузман Шапкарев и економско училиште Јане Сандански.