Согласно Одлуката на Совет на општина Битола за доделување на дејноста за одржување и сервисирање на уличното осветлување ЈП Комуналец започна акција за замена на сијалици и поправка на електрична мрежа во реоните на поранешна општина Кукуречани, Цапати и Кравари.