Со донација од правното лице Кромбрг и Шуберт Битола, детскиот парк кој е во состав на главниот градски парк, се збогати со нови детси реквизити за играње и занимавање на деца.