Во детскиот парк поставени специјализирани корпи за отпадоци со ликови на делфин, жаба и мечка.