Поради НЕСОВЕСНО ОДНЕСУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЈП Комуналец Битола ПОВТОРНО изврши чистење на мини депонии и тоа на следните локации:
– Тепсија
– Стари Светонеделски гробиштаviber_image_2022-07-15_13-48-04-218 viber_image_2022-07-15_13-48-04-474 viber_image_2022-07-15_13-48-04-690 viber_image_2022-07-15_13-48-04-906 viber_image_2022-07-15_13-48-05-628 viber_image_2022-07-15_13-48-44-874 viber_image_2022-07-15_13-48-45-941 viber_image_2022-07-15_13-48-46-271 viber_image_2022-07-15_13-48-46-740 viber_image_2022-07-15_13-48-47-230