Директорот на ЈП Комуналец Битола Зоран Соклевски даде интервју за регионалната телевизија Мега за спроведени активости во 2016 година и планирани активности за 2017 година.