Хортикултурно се уредени жардињерите околу дрвата во паркот и поставени се нови клупи