Раководниот тим на ЈП Комуналец Битола одржа трибина на тема ЕКО ЦЕНТАР во две основни училишта во ОУ Даме Груев и во ОУ Климент Охридски.