ЈП Комуналец Битола набави специјализирано возило за машинско метење на улици. Возилото е за потребите на Секторот јавно зеленило и е наменето за одржување (метење) на јавните прометни површини во градот Битола.