ЈП Комуналец во соработка со правното лице за постапување со отпад од пакување ПАКОМАК ДОО Скопје набави 500 пластични канти со волумен од 0,120м³ за селективно собирање на отпад. 450 пластични канти (во жолта боја) немнети за собирање на отпадна пластика (РЕТ) ке бидат распоредени во индивидуални домаќинства, додека 50 пластични канти (во зелена боја) ќе бидат распоредени кај правни лица за собирање на стаклена амбалажа.