ЈП Комуналец изврши набавка на 100 пластични контејнери со волумен од 1,1м³ за собирање на комунален отпад, 100 пластични канти со волумен од 0,120м³ и 50 пластични канти со волумен од 0,240м³.