Екипите на ЈП Комуналец од Секорот Јавно зеленило отпочнаа активности на миење на патеките на градскиот парк со цистерна.