Тимот на проектот SYMBIOZA во периодот од 19-20.02.2019 година во Лерин Република Грција оствари работна средба со преставници од македонските и грчките партнери на проектот.