Машинско метење на улиците како дел од активностите на ЈП Комуналец и тоа на следните локации:
– ул.Никола Тесла
– ул. 4-ти Ноември
– Кружен тек Дулие
– 8-ми Септември