Продолжуваат активностите на кастрење на дрворедот на ул. Бул.1-ви мај.