Директорот на ЈП Комуналец Битола м-р Зоран Соклевски даде изјава за локалната телевизија ТЕРА во врска со тертманот и управувањето со биоотпадот.