Отпочната е постапка на собирање на комуналниот отпад од село Крклино. Со услуга опфатени се 143 физички лица и 2 правни лица. За собирање на отпадот распоредени се 14 контејнери од 1,1м3.